Integritetspolicy

Vår integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter när du använder vår app. Vi värnar om din integritet och strävar efter att behandla dina uppgifter på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Genom att använda vår tjänst samtycker du till insamling och användning av dina personuppgifter enligt beskrivningen nedan.

  1. Insamlade uppgifter: Vi samlar in din e-postadress och telefonnummer i syfte att tillhandahålla och förbättra vår tjänst. Vi kan även samla in statistik och anonyma uppgifter för att analysera användarbeteenden och förbättra tjänsten.
  2. Databehandling och delning: Vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt och delar dem inte med tredje part utan ditt uttryckliga samtycke, förutom i de fall där det krävs enligt lag eller för att uppfylla avtalade tjänster. Vi kan också dela dina uppgifter med tredje part utanför EU, förutsatt att vi har etablerat avtal för att skydda dina uppgifter.
  3. Skydd av uppgifter: Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust, manipulation eller andra risker. Vi använder säkerhetsåtgärder som kryptering, brandväggar och säkerhetssystem för att skydda dina uppgifter.
  4. Dina rättigheter: Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, begära rättelse av felaktiga uppgifter, invända mot behandlingen av dina uppgifter och begära att dina uppgifter raderas. Kontakta oss via https://0-100.games för att utöva dina rättigheter eller om du har frågor angående vår behandling av dina uppgifter.
  5. Ändringar i integritetspolicyn: Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy vid behov. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats eller via appen. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar policyn för att hålla dig informerad om eventuella ändringar.
©2024 Humla Games AB