Användarvillkor

Välkommen till Humla Games AB (Org nr. 559120-3038) och Quiz-spelet 0-100. Innan du börjar använda vår tjänst ber vi dig att läsa och acceptera följande användarvillkor. Genom att använda appen samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte godkänner villkoren ber vi dig att avstå från att använda appen.

  1. Insamling av användaruppgifter: Vi kommer att samla in din e-postadress och telefonnummer i syfte att tillhandahålla och förbättra vår tjänst. Vi behandlar dina uppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy.
  2. Databehandling och delning: Vi kommer inte att dela dina uppgifter med tredje part utan ditt uttryckliga samtycke. Vi kan emellertid dela dina uppgifter med tredje part utanför EU under förutsättning att avtal har etablerats för att säkerställa skyddet av dina uppgifter.
  3. Köp av tjänster: Vi erbjuder engångs-, flergångs- och prenumerationstjänster "in app". När en tjänst har köpts betraktas den som förbrukad och återköp är inte möjligt.
  4. Reklamation och support: Eventuell reklamation och support hanteras via https://0-100.games. Vänligen kontakta oss där om du har några frågor, problem eller klagomål.
  5. Lagval och jurisdiktion: Svensk lag reglerar dessa användarvillkor och användningen av vår tjänst. Tvister som uppstår i samband med dessa villkor ska avgöras av svensk domstol.
  6. Tävlingsvinster: Eventuella vinster i tävlingar (ej lotterier) beskattas av vinnaren själv. Deltagande i tävlingar där vinster i olika former betalas ut är kostnadsfritt.
  7. Sponsrade samarbeten: Om det förekommer sponsrade eller betalda samarbeten i appen kommer dessa tydligt att anges vid varje tillfälle för att ge transparens till användarna.
  8. Statistik: Vi samlar in statistik i syfte att förbättra vår tjänst och användarupplevelse. All insamlad statistik behandlas i enlighet med vår Integritetspolicy.
  9. Innehåll och användarupplevelse: Vi strävar efter att erbjuda innehåll som inte kränker eller missgynnar användarna. Om du har synpunkter eller klagomål angående innehållet kan du skicka dem via https://0-100.games. Vi kommer att göra vårt bästa för att hantera dina synpunkter på ett lämpligt sätt.
©2024 Humla Games AB